web stats
பாலியியல் ஆரோக்கியம் டாக்டர் ராய் மெடிக்கல் ஹால்Roy Medical Hall

ROY MEDICAL HALL

Jaffer Khan Colony | Calicut | Kerala | India
Sexual Health With Unani Medicine
Call for Appointment: +91 9349113791

எங்கள் சேவைகள்

www.roymedical.com provides correct knowledge, advice and treatment for SEXUAL HEALTH related problems of male and female. We always follow local standards of medical confidentiality to protect the privacy of patients.

THIS IS NOT A PORNOGRAPHIC WEBSITE

Our specialities are scientific therapy, Counselling and non-surgical solution for all kinds of male-female Sexual Problems using the Brilliant Medicinal asset of Unani Herbal Medication.

The treatment is based on age old Unani Herbalism, which is derived from Hippocrates theory and these are pure herbal medicines [Approved by Central Council of Indian Medicine - Delhi, an autonomous body under Government of India] and does not contain intoxicating drugs and will not cause injury or side effects to the health.

NO STEROIDS… IT IS ALL PURE HERBAL DO NOT CAUSE INJURY OR SIDE EFFECTS TO THE HEALTH.

The therapy is based on the scientific understanding that every person has a unique temporal constitution for a healthy body. Imbalance in temperament leads to disease. Once established we offer personalised treatment via online consultation and deliver medication directly to our patients.

Our goal is to restore a Healthy Physical and Emotional Outlook to the patient and his partner using the Brilliant Medicinal asset of Unani Herbal Medication and consequently provide them everlasting satisfaction to their Sexual Health.

Our medicines are exported to Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Alain, Ajman, Ras al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah, Kuwait, Oman, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Syria, Yemen, Saudi Arabia, Qatar, UK, USA, Maldives, Malaysia, Singapore, Japan and other countries as well.

OUR SERVICES

MALE SEXUAL PROBLEMS
Therapy for Sexual Weakness, Premature Ejaculation, Nocturnal Emission, Spermatorrhea, Loss Of Libido and Excessive Masturbation, The Solution & Cure with 100% Privacy…

FEMALE SEX PROBLEMS
Therapy for Dryness of Vagina During Intercourse, Absent Orgasm, Lack of Confidence, Sexual Depression, Loss of Libido, Counselling for a female in premarital sex problems...

MALE INFERTILITY
Therapy for Hormonal Imbalance, Normalisation of Sperm Count, Inability to Conceive Because of Bad Lifestyle, Abuse of Drugs, Excessive Alcohol, Obesity & Unhealthy Eating Habits...

STD & SKIN DISEASES
Treatment of Complicated Venereal Diseases like Syphilis, Gonorrhea, Genital Herpes, Chlamydia & Common Skin Disorders like Itching, Pimples, Fungus and Bacterium infection…

RHEUMATIC DISEASES
Therapies for rheumatoid arthritis, Joint Pain, Joint stiffness, hips, lower back and neck, pain... Since the rheumatoid disease is a chronic disease, long-term diet restriction is needed...

HIJAMA THERAPY
Hijama or Cupping is a method of relieving local congestion by applying a partial vacuum that is created in a cup(s), either by heat or by suction. THIS THERAPY ONLY BY APPOINTMENT

Counselling for real sexual experience
Human remain sexually active till 90's
Frequently Asked Questions
Online Consultation Form
What is the cure?
Treatment Duration
How to get medicine
Why Unani Medicine?
A Success Story
Improve Sex Life
Sexual Weakness
Premature Ejaculation
Nocturnal Emission
Excessive Masturbation
Penis Size
Low Sperm Count
Women Sex Problems
Leucorrhoea
Our Doctors
Best Unani Physician
Home Page
Contact Us

Call Us

நாம் தொலைபேசி மூலம் ஆலோசனை வழங்குவது இல்லை சந்திப்பிற்கு மட்டும் அழைக்கவும்

00919349113791
00918893311666
00918547647124

Related Stories

Contact Us

CALICUT OFFICE
ROY MEDICAL HALL

Jaffer Khan Colony

Calicut. 673006, Kerala, India

 

Consultation Timing

Daily : 11.30 am - 6:00 pm

Sunday : Holiday

 

Call for Appointment:

Mobile: 00919349113791

CALICUT LOCATION MAP

ஆன்லைன் ஆலோசனை படிவம்

தயவு செய்து அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுங்கள்

உங்கள் பாலினம்?
ஆண் பெண்
திருமண நிலை
திருமணமானவர்
திருமணமாகாதவர்
நீங்கள் சைவமா அல்லது அசைவமா?
சைவம் அசைவம்
உங்கள் பசி எப்படி இருக்கிறது?
நன்றாக மோசமாக
உங்கள் உடலமைப்பு எப்படி இருக்கிறது?
குண்டாக மெலிந்த
உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் உள்ளதா?
ஆம் இல்லை
உங்களுக்கு உறக்கம் எப்படி இருக்கிறது?
நல்ல உறக்கம்
தூக்கக் குறைவு
உங்களுக்கு இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறதா?
ஆம் இல்லை
உங்களுக்கு நீரிழிவு இருக்கிறதா?
ஆம் இல்லை
அதிகப்படியான சிறுநீர் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்
ஆம் இல்லை
உறக்கத்தில் அடிக்கடி விந்து வெளியேறுதல் காரணமாக அவதிப்படுவார்?
ஆம் இல்லை
உடலுறவில் விந்து விரைவாக வெளியேறுகிறது
ஆம் இல்லை
உடலுறவில் குறைந்த வீரியம் – விறைப்பின்மை
ஆம் இல்லை
எப்போதாவது பால்வினை நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்
ஆம் இல்லை
போதையூட்டும் பொருள்களுக்கு அடிமையா?
ஆம் இல்லை
Disclaimer || Terms and Conditions || Privacy Policy || Copyrights © 2015 Roy Medical Hall. All Rights Reserved. Web Design & Developed by : Aspire Technologies.