web stats
ലൈംഗിക ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക : റോയ് മെഡിക്കൽ ഹാൾ

ROY MEDICAL HALL

Jaffer Khan Colony | Calicut | Kerala | India
Sexual Health With Unani Medicine
Call for Appointment: +91 9349113791

Improve Sex Life

TIPS TO MAINTAIN MALE SEXUAL HEALTH

Maintain a healthy weight

Obesity literally steals your manhood and reduces testosterone levels in the body. Abdominal fat converts your male hormone testosterone to the female hormone estrogen. You are also more likely to have fatty plaque deposits, which clog up your blood vessels, from the artery to the penis, making it harder to get and maintain a good-quality erection.

Eat wholesome and natural foods

Wholesome and natural foods prevent the build-up of harmful plaque deposits within your blood vessels that compromise blood flow to the penis. Poor dietary choices with meals that are calorie-laden and nutritionally empty create clogged arteries and greatly impact sexual function.

Minimize stress

Stress causes the release of the hormones adrenaline and cortisol. Adrenaline narrows blood vessels, which negatively impacts erections. If you ever have experienced “performance anxiety,” it was mostly because of adrenaline release in response to nervousness.

Excessive cortisol secretion, which helps drive your appetite, causes the accumulation of unhealthy belly fat.

Eliminate tobacco & alcohol

In addition to causing cancer, tobacco narrows your blood vessels, impairs blood flow, decreases the supply of oxygen, and also promotes inflammation, compromising every organ in your body. Large amounts Alcohol can be a major risk factor for erectile dysfunction.

Sleep Well

Sleeping has a vital restorative function as your brain and body requires this important downtime. Sleep deprivation causes a disruption in endocrine, metabolic, and immune functions, resulting leptin levels (your appetite suppressant), increased ghrelin levels (your appetite stimulant), increased cortisol, and increased glucose levels (higher amounts of sugar in the bloodstream). If you are exhausted, your penis is going to be wary as well.

Exercise Regularly

Exercise has a remarkable effect on sexual function. It reduces stress, improves your mood, prevents fatigue, and increases energy. In the long term, it will reduce the risk of diabetes, heart disease, stroke, high blood pressure, some cancers, osteoporosis, chronic medical problems, and physical disability.

Exercise makes your heart a better and stronger pump, your blood vessels more elastic, and your muscles better able at using oxygen. Exercises that work out the muscles involved in sex – the core muscles, the external rotators of the hip, and the all-important pelvic floor muscles – will improve your performance.

Strengthen your pelvic floor muscles

The pelvic floor muscles play a vital role with respect to both erections and ejaculation. When you are sexually stimulated, the pelvic floor muscles activate and engage to maintain penile rigidity and a skyward-angling erection.

These muscles are responsible not only for getting the stimulated penis from a tumescent state (plump with blood) to a state of bone-like rigidity but also for maintaining that rigid state and for being the “motor” of ejaculation.
Numerous scientific studies have documented the benefits of pelvic exercises, known as “Kegels,” in the management of erectile dysfunction.

Stay sexually active

Use your penis. You can help keep it in good shape by using it regularly. Scientific studies have clearly demonstrated that men who are more sexually active tend to have fewer problems with erectile dysfunction as they age.

Maintain a healthy relationship

It takes two to tango, so relationship harmony factors strongly into good sexual functioning just as discord and interpersonal issues can profoundly contribute to ED. The mind-body connection is of immense importance in sexual function.

Call Us

ഞങ്ങള്‍ ഫോണ്‍ മുഘേനെ കണ്‍സെല്‍ടെഷന്‍ ചെയ്യുന്നതല്ല മുന്‍‌കൂര്‍ ബുക്കിംഗ് വേണ്ടി മാത്രം വിളിക്കുക

+91 93491 13791

+91 88484 73488

+91 88933 11666

Related Stories

Contact Us

കോഴിക്കോട് ഓഫീസ്
റോയ് മെഡിക്കൽ ഹാൾ

പ്ലാനറ്റോറിയത്തിന് എതിർ വശം

ജാഫർ ഖാൻ കോളനി

മാവൂർ റോഡ്

കോഴിക്കോട്. 673006

 

കൺസൾട്ടേഷൻ സമയം

രാവിലെ 11 മണി മുതൽ

വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ

ഞായറാഴ്ച അവധി

 

ഞങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ കൺസൾട്ടേഷൻ നൽകുന്നില്ല, മുന്‍‌കൂര്‍ ബുക്കിംഗ് വേണ്ടി മാത്രം വിളിക്കുക.

+91 93491 13791

+91 88484 73488

+91 88933 11666

CLICK SEND WHATSAPP
കോഴിക്കോട് സ്ഥലം മാപ്പ്

ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടിങ് ഫോം

ഈ ഫോം അയക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നല്‍കുക

ലിംഗം
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിതൻ / വിവാഹിതയാണോ
അതെ അല്ല
കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ഇനം?
വെജ് നോണ്‍ വെജ്
ശരിയായ വിശപ്പുണ്ടൊ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
നിങ്ങളുടെ ശരീരം?
തടിച്ചത് മെലിഞ്ഞത്
നിങ്ങൾക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കകുറവ് ഉണ്ടോ ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
രക്ത സമര്‍ദം ഉണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
പ്രമേഹം ഉണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
നിങ്ങള്‍ അമിതമായി മൂത്രമോഴിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അമിതമായി സ്വപ്നസ്ഖലനം ഉണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശീഖ്രസ്ഖലനം ഉണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ലിംഗ ഉദ്ധാരനക്കുരവുണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
ഗുഹ്യരോഗങ്ങള്‍ / ലൈംഗികരോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ?
ഉണ്ട് ഇല്ല
പുകയില , മദ്യം , മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയ്ക്ക് അടിമയാണോ?
അതെ അല്ല
Disclaimer || Terms and Conditions || Privacy Policy || Copyrights © 2015 Roy Medical Hall. All Rights Reserved. Web Design & Developed by : Aspire Technologies.